Välkommen

Svenska sällskapet i Jyväskylä r.f.

Svenska sällskapet i Jyväskylä rf håller aktivt kontakt med lokala beslutsfattare, instanser, föreningar, företag och församlingarna för att tillgodose behovet av svenskspråkig verksamhet i Jyväskylä med omnejd.

 

Vi finns på Facebook!

Annonser