Jyväskylä på svenska

Svensk verksamhet i Jyväskylä

Daghemsgruppen Trollbären

I dagens läge erbjuder Jyväskylä stad dagvård på svenska för familjer som är bosatta i Jyväskylä och de kringliggande kommunerna. Dagvården ordnas i gruppen Trollbären (0-6 år med förskola) i daghemmet Onnimanni fr.o.m hösten 2015. Trollbären har under året 2019, 16 barn i åldern 1-6 år. Personalen består av två barnträdgårdslärare och en barnskötare. Daghemmet Onnimanni ligger i Salmiranta och består av två grupper, Trollbären och en finskspråkig grupp som kallas Vallesmannit. Vi firar 20 års jubileum i år.

www.jkl.fi/paivahoito/svenska

Svensk skola

Den svenska grundutbildningen sker i Kuokkala svenska skola.
Den svenska skolan fungerar i samma byggnad som den finska skolan Kuokkalan yhtenäiskoulu i stadsdelen Kuokkala. Svenska klassen startade sin verksamhet hösten 2003 och har senare byggts ut till att omfatta klasserna 1-9. Barnen undervisas av två lärare i klasserna 1-6. Undervisningen sker i två grupper som har egna klassrum. År 2019-2020 har vi 21 elever i lågstadiet och 12 elever i högstadiet.
I klass 7-9 har vi två lärare som undervisar på svenska.

På skolans hemsidor finns mera information om oss. Den svenska skolans sidor utvecklas under läsåret 2018-20.

https://peda.net/jyvaskyla/kuokkalanyhtenaiskoulu/su

Församlingen

Jyväskylä stadsförsamling erbjuder förrättningar på svenska samt håller svenska gudstjänster ca 2 gånger per år. Därtill har man tillsammans med Svenska sällskapet i Jyväskylä ordnat Luciafest med de vackraste julsångerna.

www.jyvaskylanseurakunta.fi

SSJ då och nu

SSJ växer fram

Föreningen Svenska sällskapet i Jyväskylä rf, som lämpligt kan förkortas med bokstäverna SSJ, är som ett stort paraply under vilket såväl gammal som ung kan samlas oberoende av var man bor i Mellersta Finland. Traditionellt har denna del av landet upplevts som purfinsk, men befolkningsstatistiken visar att över 300 personer i Jyväskylä ekonomiska region har svenska som modersmål.

Från barnklubb till dagis

Svenska barnklubben har sedan långt tillbaka varit en viktig del av det svenska umgänget i Jyväskylä. Föräldrar har velat ge barnen en möjlighet att uppleva svenskan tillsammans med jämnåriga. Med åren blev barnklubben också en träffpunkt för föräldrarna och där väcktes tanken om en svenskspråkig daghemsgrupp. Drömmen blev verklighet år 1999, då den svenska daghemsverksamheten sparkades i gång.

Först SSJ, sedan svensk skola

Grundandet av föreningen Svenska sällskapet i Jyväskylä rf ägde rum i oktober 2002. SSJ är en politiskt obunden sammanslutning, som intresserar sig för svenska frågor och vill främja det svenska språket och förutsättningarna för dem som talar svenska i regionen. Den första stora utmaningen var att få en svenskspråkig skola för de barn, som höll på att bli för stora för dagis. Svenska skolklassen startade hösten 2003 i Pohjanlampi skola i Jyväskylä.

Här är vi nu

Ett behov av umgänge och kultur på svenska för barn såväl som vuxna, är en av grundpelarna i verksamheten. SSJ ordnar klubbar för barn, föredrag och konserter för vuxna, teaterresor, familjeläger, Lucia mm. Antalet medlemmar har ökat stadigt, och är nu uppe vid 140.